Rabu, 08 Juni 2016

Undangan Prep CON 3 2016

Yth. Sdr :
1. Ka. SMA Negeri 1
2. Ka. SMA Negeri 2
3. Ka. SMA Negeri 4
4. Ka. SMA Negeri 5
5. Ka. SMA Negeri 6
6. Ka. SMA Negeri 7
7. Ka. SMA Negeri 8
8. Ka. SMA Negeri 11
9. Ka. SMA Negeri 12
10. Ka. SMA Negeri 14
11. Ka. SMA Negeri 15
12. Ka. SMA Negeri 16
13. Ka. SMA Negeri 17
14. Ka. SMA Negeri 19
15. Ka. SMA Negeri 20
16. Ka. SMA Negeri 21
17. Ka. SMA Negeri 22

18. Ka. SMK Negeri 3
19. Ka. SMK Negeri 4
20. Ka. SMK Negeri 5
21. Ka. SMK Negeri 6
22. Ka. SMK Negeri 7
23. Ka. SMK Negeri 8
24. Ka. SMK Negeri 12

25. Ka. Madrasah Aliyah Negeri
26. Ka. SMA Al Hikmah 
27. Ka. SMA Al Irsyad
28. Ka. SMA GIKI 1
29. Ka. SMA Muhammadiyah 3
30. Ka. SMA Santa Mari
31. Ka. SMA Ta'miriyah
32. Ka. SMA Unggulan Amanatul Ummah
33. Ka. SMAK Petra 2
34. Ka. SMAK Petra 3
35. Ka. SMAK Santa Agnes
36. Ka. SMAK St. Louis 1

37. Ka. SMK FRATERAN
38. Ka. SMK IPIEMS
39. Ka. SMK KT. Mater Amabilis

Dimohon bantuan menugaskan daftar Nama siswa terlampir untuk mengikuti rapat persiapan UN Habitat III Tahun 2016 pada :

Hari, tanggal   : Kamis, 9 Juni 2016
Pukul              : 15.00 WIB
Tempat           : Ruang Pola Bappeko Lt. III
                         Jl. Pacar Nomor 8 Surabaya (samping SMP Negeri 1 Surabaya)

LAMPIRAN UNDANGAN